Alkoholism är inte:

En skam

Tecken på dålig karaktär eller

En följd av något annat

 

Alkoholism

En sjukdom som är:

PRIMÄR, inte en följd av något annat

KRONISK, alltid närvarande

ÄRFTLIG, det finns en ärftlighetsfaktor

PROGREDIERANDEblir bara värre

OBOTLIG men 

BEHANDLINGSBAR, det går att bygga upp en ny tillvaro utan alkohol

folonaj@bjarenet.com

Med vänlig hälsning

Jan-Olof Jönsson