Något av detta som du har funderat över?

Känns det som att du dricker lite för ofta ?

Känner du av kompistryck ?

Blir det ibland fel när du dricker ?

Råkat illa ut när du druckit ?

Ingen att prata med ?

Dricker någon av dina föräldrar ?

Jobbigt i skolan?

Det är aldrig ditt fel att någon annan dricker

Vill du prata, hör av dej. Du kan vara helt anonym och jag har tystnadsplikt

Hör av dej med ett mejl eller en rad i min gästbok, det är en bra början! 

folonaj@bjarenet.com